supersonisch

Stema Systems is een bedrijf wat over heel de wereld onderdelen levert om oceanen en rivieren te scannen. Het apparatuur scant van wateroppervlak tot en met de zeebodem.

Begin 2015 werden wij door deze partij benaderd om een nieuwe website te ontwikkelen. We hebben in het nieuwe plan de visuele stijl aangepakt, de routing door de website en de techniek.

01/10/2015
Website / interactie
In samenwerking met:
Noeste IJver

LIKE ‘N SHARE

menu
iconografie